Mindfulness-ohjaaja
Juho Leppiniemi

mindfulness@juhol.fi
045 1677476
Helsinki

facebook.com/juholmindfulness

Mindfulness-ryhmät
Tervetuloa mukaan!

Mindfulness-ryhmissä tehdään yhdessä harjoituksia ja tutkitaan sitä miten mindfulnessia voi soveltaa arkeen ja löytää ratkaisuja elämän ongelmakohtiin.

Ryhmässä harjoittelu on oiva mahdollisuus saada jatkuvuutta ja tukea myös omaan itsenäiseen harjoitteluun Säännöllisyys vahvistaa kykyä elää vapaammin ja nauttia siitä mitä elämä kulloinkin on. Ryhmät sopivat hyvin niille, jotka haluavat tutustua mindfulnessiin ja niille, jotka haluavat syventää jo oppimaansa.

Lisätiedot ja Ilmoittautuminen:
mindfulness@juhol.fi
Kevään 2017 ryhmät:
Ti 17:30 - 19:00
1.2. - 22.3.
Focus:In Health Studio
Velkuanpolku 2, Pikku-Huopalahti
8 tapaamista, 144€
Ke 17:00 - 18:30
5.4. - 24.5.
Focus:In Health Studio
Velkuanpolku 2, Pikku-Huopalahti
8 tapaamista, 144€
Työhyvinvointi
Tietoisella läsnäololla on suuret mahdollisuudet työyhteisöissä. Mindfulness auttaa tutkitusti stressinhallintaan ja se olisikin erityisen arvokasta työpaikoilla. Työyhteisö toimii joustavammin, kun sen jäsenet tiedostavat oman toimintansa vaikutukset muihin. Mindfulness auttaa myös käsittelemään vaikeita tunteita ja sitä kautta parantaa koko työyhteisön ilmapiiriä. Mindfulnessin tuoma levollisuus auttaa meitä toimimaan luovemmin. Kun näemme selkeämmin kuinka ajattelemme ja reagoimme erilaisissa työelämän tilanteissa, voimme keksiä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Mindfulness-kurssit voidaan räätälöidä työyhteisöön sopiviksi. Hyväksi havaittuja ovat olleet useamman tapaamiskerran työhyvinvointikurssit sekä lyhyemmät muutaman tunnin tutustustumiset aiheeseen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta:
mindfulness@juhol.fi
Mindfulness
Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa; sen tutkimista, miten kohtaamme elämämme hetkestä toiseen. Huomaamme sen mitä aistimme, ajattelemme ja tunnemme, sekä miten toimimme ja reagoimme. Kun asiat tulevat nähdyiksi ja koetuiksi, saavat ne myös mahdollisuuden muuttua itsestään. Tämä on paradoksaalista - kun emme yritä muuttaa esimerkiksi vaikeita tunteitamme, vaan annamme niille vain tilaa olla, voivat ne silloin todella aueta.

Läsnäolon taito auttaa meitä toimimaan hyvin itseämme ja muita kohtaan, sekä kohtaamaan levollisemmin elämämme vaikeat tilanteet. Mindfulness ei poista elämämme ongelmia tai kipuja, mutta se antaa valmiuksia kohdata vaikeudet. Kun vaikeuksia katsoo suoraan silmiin, eivät ne enää näytäkään niin uhkaavilta, ja se on todella helpottavaa. Selkeästi näkeminen on parasta mitä voimme tehdä. Mitä ikinä teemme ja millaisissa olosuhteissa olemmekaan, voimme aina syventää kokemustamme ja kykyämme olla läsnä koko elämän kirjolle.

Se on tutkimusmatka, joka kannattaa tehdä.

Harjoittelu
Jotta levollinen läsnäolo olisi mahdollista arjessa ja erityisesti elämämme vaikeissa hetkissä, täytyy läsnäolon kykyä harjoitella. Mindfulness-harjoituksia on monenlaisia. Esimerkkinä hengityksen tarkkailu, jossa viemme huomion hengityksen virtaamiseen sisään ja ulos. Näin olemme läsnä kehon tuntemuksille, ja saamme mahdollisuuden antaa niiden olla sellaisia kuin ne ovat. Harjoittelua varten kannattaa luoda mahdollisimman otolliset olosuhteet. Rauhallinen hetki, joka on omistettu hiljentymiselle ja harjoitusmetodi, joka on itselle selkeä.

Koska monenlaisista asioista saattaa tulla esteitä harjoittelulle, kannattaa harjoittelu aloittaa kokeneen ohjaajan avustuksella. Esimerkiksi voimakas itsekritiikki tai muutoksen tavoittelu saattavat helposti muodostua esteiksi, joita on itse vaikea huomata. Harjoittelu itsessään on hyvin helppoa ja yksinkertaista. Metodit ovat sellaisia, että niitä voi soveltaa itselleen sopiviksi. Loppujen lopuksi kyse on hyvin yksinkertaisesta asiasta - olemme läsnä sille mitä on, antaen sen olla sitä mitä se on.

Ohjaaja
Mindfulness on oleellinen osa elämääni aiheen tutkimisen ja käytännön soveltamisen kautta. Olen kokenut sen todella arvokkaaksi ja sen vuoksi on hienoa olla jakamassa sitä muiden kanssa. Olen perehtynyt mindfulness-harjoitteluun ohjaajan ominaisuudessa, omassa arjessa ja intensiivisillä harjoitusjaksoilla. Koko aihepiiri on tuttu yli kymmenen vuoden ajalta. Olen kouluttautunut mindfulness-ohjaajaksi (Center for Mindfulness, Finland).